สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 16/05/2562 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
2 15/05/2562 เข้าร่วมอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
3 15/05/2562 ถวายพระพร ร.10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
4 23/10/2561 วันปิยมหาราช ๒๕๖๑
5 19/10/2561 โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
6 13/10/2561 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร