f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 20/08/2563 กิจกรรม 5 ส ของแขวงทางหลวงนราธิวาส ประจำปี 2563
2 18/08/2563 กิจกรรม 5 ส ของแขวงทางหลวงยะลาประจำปี 2563
3 14/08/2563 กิจกรรม 5 ส ของแขวงทางหลวงสตูล ประจำปี 2563
4 13/08/2563 กิจกรรม 5 ส ของสำนักงานทางหลวงที่ 18 ประจำปี 2563
5 12/08/2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6 11/08/2563 พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7 05/08/2563 Big Cleaning Day
8 28/07/2563 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
9 28/07/2563 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
10 03/07/2563 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563
11 04/06/2563 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา
12 02/06/2563 ร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา
13 11/02/2563 ตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
14 22/01/2563 มอบกระเช้าปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2562
15 11/01/2563 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563