f
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 27/12/2566
วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จิตอาสา สทล.18 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด(เก็บขยะ) ณ บริเวณศูนย์กู้ภัย เทศบาลพะวง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

'