สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
16 28/07/2563 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
17 03/07/2563 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563
18 04/06/2563 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา
19 02/06/2563 ร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา
20 11/02/2563 ตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
21 22/01/2563 มอบกระเช้าปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2562
22 11/01/2563 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
23 09/01/2563 มอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำกัด ประจำปี 2562
24 31/12/2562 ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
25 16/05/2562 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
26 15/05/2562 เข้าร่วมอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
27 15/05/2562 ถวายพระพร ร.10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
28 23/10/2561 วันปิยมหาราช ๒๕๖๑
29 19/10/2561 โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
30 13/10/2561 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร