f
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
ลงวันที่ 01/06/2564

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 1 นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 2 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 18 ร่วมกิจกรรมโครงการ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564" โดยร่วมกันปลูก "ต้นรวงผึ้ง" บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 18


'