สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
พิธีวางพวงมาลาผลไม้สดถวายสักการะพระอนุสาวรีย์กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ประจำปี 2564
ลงวันที่ 08/04/2564
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น. นายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 มอบหมายให้ นายนรัลกร วรรณรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ร่วมพิธีวางพวงมาลาผลไม้สดถวายสักการะพระอนุสาวรีย์กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ประจำปี 2564 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธี ณ ลานพระอนุสาวรีย์ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ซึ่งอยู่บนเขาน้อย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สำหรับพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันนี้ จะเป็นพวงมาลาที่ทำจากผลไม้ทั้งหมด โดยส่วนราชการต่างร่วมกันนำพวงมาลาที่ประดับด้วยผลไม้หลากหลายชนิดแทนดอกไม้สด เพื่อให้ลิงซึ่งอาศัยอยู่บริเวณเขาน้อยจำนวนมากได้กินหลังเสร็จสิ้นพิธี ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพรกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์แล้ว ยังถือเป็นการให้ทานแก่ลิงที่อาศัยอยู่บริเวณเขาน้อยอีกด้วย

'