สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
กิจกรรม 5 ส ของแขวงทางหลวงนราธิวาส ประจำปี 2563
ลงวันที่ 20/08/2563
??วันที่ 19 สิงหาคม 2563??
??นายธวัชชัย เผนานนท์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาสฝ่ายวิศวกรรม พร้อมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ให้การต้อนรับ คณะประเมินผลการดำเนินการ กิจกรรม 5 ส ในการเข้าประเมิน การดำเนินการ กิจกรรม 5 ส ของแขวงทางหลวงนราธิวาส ประจำปี 2563
ณ แขวงทางหลวงนราธิวาส
 
 

'