สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ลงวันที่ 16/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แนวทางการควบคุมงาน งานจ้างเหมา เรียบเรียงโดย นายสุธี มณีอ่อน วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 1055 ดาวน์โหลด

'