สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลไฟล์ดาวน์โหลด
ค้นหา
ลำดับ ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1 รายงานแสดงข้อมูลบัญชีที่มีข้อคลาดเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ รายงานแสดงข้อมูลบัญชีที่มีข้อคลาดเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ 2562
2 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
3 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างบำรุงทาง
4 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม ปี 2563
5 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563
6 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ปี 2563
7 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน ปี 2563
8 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤภาคม ปี 2563
9 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2563
10 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2563
11 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2563
12 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน ปี 2563
13 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2563
14 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2563
15 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563