สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลไฟล์ดาวน์โหลด
ค้นหา
ลำดับ ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม ปี 2562
2 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
3 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ปี 2562
4 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน ปี 2562
5 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2562
6 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2562
7 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2562
8 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2562
9 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน ปี 2562
10 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2562
11 รายงานแสดงข้อมูลบัญชีที่มีข้อคลาดเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ รายงานแสดงข้อมูลบัญชีที่มีข้อคลาดเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ 2562
12 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
13 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างบำรุงทาง
14 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2562
15 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2562