สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564
ลงวันที่ 02/04/2564

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 นายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 มอบหมายให้นายวรากร พยัญตา ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564 ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานละ 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

 


'