f
รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ’66
ลงวันที่ 09/03/2567
 
วันนี้ (9 มี.ค. 67) นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 เข้ารับมอบเกียรติบัตรองค์กร อำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับคุณธรรมต้นแบบ จากนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในงานสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ณ เวทีกลาง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 

'