สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
แผนที่
ลงวันที่ 22/08/2563

สำนักงานทางหลวงที่ 18 ควบคุมทางหลวงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ในจังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล ประกอบด้วย 6 แขวงทางหลวง ดังนี้
   1. แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1                    2. แขวงทางหลวงยะลา                    3. แขวงทางหลวงปัตตานี
   4. แขวงทางหลวงนราธิวาส                       5. แขวงทางหลวงสตูล                    6. แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)


'