สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564
ลงวันที่ 01/04/2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 18 ร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


'