f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
 
ข่าวสารทางหลวง
title
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง

วันที่ 18  พฤษภาคม  2562  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  พร้อมด้วยนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ,ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ นิวาศะบุตร คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ,นายจิรายุทธ์ ตั้งไพศาลกิจ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อตรวจโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดสงขลา – ยะลา และประชุมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง โดยมีนายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 พร้อมด้วย นายเชฏฐพลพึ่งบุญ ,นายธวัชชัย เผนานนท์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา  หมวดทางหลวงในสังกัดฯ และเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวง ร่วมต้อนรับ ณ หมวดทางหลวงเบตง  และตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงธารโตและหมวดทางหลวงยะรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน