f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 23/09/2563 312/63/302 แขวงทางหลวงยะลา
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 23/09/2563 312/63/301 แขวงทางหลวงยะลา
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 22/09/2563 312/63/299 แขวงทางหลวงยะลา
4 ซื้อHOT MIX จำนวน ๙๐ ตัน 16/09/2563 312/63/296 แขวงทางหลวงยะลา
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ 16/09/2563 312/63/295 แขวงทางหลวงยะลา
6 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ 16/09/2563 312/63/294 แขวงทางหลวงยะลา
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ 16/09/2563 312/63/293 แขวงทางหลวงยะลา
8 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A.๔ จำนวน ๘๒๖ รีม 16/09/2563 312/63/292 แขวงทางหลวงยะลา
9 ซื้อแฟ้มปกแข็ง ขนาด ๓ นิ้ว เอ.๔ จำนวน ๗๐ แฟ้ม 16/09/2563 312/63/291 แขวงทางหลวงยะลา
10 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน ๑๖ รายการ 15/09/2563 312/63/289 แขวงทางหลวงยะลา
11 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน ๓ รายการ 15/09/2563 312/63/288 แขวงทางหลวงยะลา
12 ซื้อเสื้อกันฝนจราจร จำนวน ๒๒ ตัว 15/09/2563 312/63/287 แขวงทางหลวงยะลา
13 จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สินติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ยุโป - ท่าสาป ที่ กม.๓๒+๕๐๐ (ด้านซ้ายทาง) 15/09/2563 312/63/286 แขวงทางหลวงยะลา
14 จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สินติดตั้งงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ ที่ กม.๘+๘๐๘ (เกาะกลางถนน) จำนวน ๒ รายการ 15/09/2563 312/63/285 แขวงทางหลวงยะลา
15 จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สินงานซ่อมราวสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน บ่อหิน - เบตง ที่ กม.๑๒๔+๗๐๐(ด้านขวาทาง) จำนวน ๑ รายการ 15/09/2563 312/63/284 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 510 รายการ