f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 23/09/2563 148,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 23/09/2563 112,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 22/09/2563 190,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อHOT MIX จำนวน ๙๐ ตัน 16/09/2563 225,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ 16/09/2563 38,523.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ 16/09/2563 18,190.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ 16/09/2563 119,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A.๔ จำนวน ๘๒๖ รีม 16/09/2563 94,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อแฟ้มปกแข็ง ขนาด ๓ นิ้ว เอ.๔ จำนวน ๗๐ แฟ้ม 16/09/2563 5,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน ๑๖ รายการ 15/09/2563 98,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน ๓ รายการ 15/09/2563 6,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อเสื้อกันฝนจราจร จำนวน ๒๒ ตัว 15/09/2563 12,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สินติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ยุโป - ท่าสาป ที่ กม.๓๒+๕๐๐ (ด้านซ้ายทาง) 15/09/2563 41,768.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สินติดตั้งงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ ที่ กม.๘+๘๐๘ (เกาะกลางถนน) จำนวน ๒ รายการ 15/09/2563 5,439.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาบูรณะทรัพย์สินงานซ่อมราวสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน บ่อหิน - เบตง ที่ กม.๑๒๔+๗๐๐(ด้านขวาทาง) จำนวน ๑ รายการ 15/09/2563 12,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 587 รายการ