f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๕๔๑/๔๔ จำนวน ๑ หลัง 27/03/2563 พ.1/8/2563 แขวงทางหลวงยะลา
2 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน 59 รายการ 13/02/2563 พ.1/7/2563 แขวงทางหลวงยะลา
3 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 19 รายการ (ครั้งที่ 4) 12/02/2563 พ.1/6/2563 แขวงทางหลวงยะลา
4 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 19 รายการ (ครั้งที่ 3) 07/01/2563 พ.1/5/2563 แขวงทางหลวงยะลา
5 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด (แบตเตอรี่) งานเงินทุน จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 พ.1/4/2563 แขวงทางหลวงยะลา
6 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด งานเงินทุน จำนวน 2 รายการ 02/12/2562 พ.1/3/2563 แขวงทางหลวงยะลา
7 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 19 รายการ (ครั้งที่ 2) 26/11/2562 พ.1/2/2563 แขวงทางหลวงยะลา
8 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 19 รายการ 28/10/2562 พ 1/1/2563 แขวงทางหลวงยะลา
9 ขายทอดตลาดเครื่องจักร งานเงินทุน จำนวน ๑ รายการ 02/08/2562 สทล.18 ขท.ยะลา.1/951 แขวงทางหลวงยะลา
10 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด (แบตเตอรี่) งานเงินทุน จำนวน ๒๑ ลูก 08/02/2562 พ.๑/๕/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงยะลา
11 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด งานเงินทุน จำนวน ๒ รายการ 08/02/2562 พ.๑/๔/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงยะลา
12 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน ๘๙ รายการ 08/02/2562 พ.๑/๓/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงยะลา
13 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑๒ รายการ 08/02/2562 พ.๑/๒/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงยะลา
14 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน ๓๑ รายการ 28/12/2561 สทล.๑๘ ขท.ยะลา.๑/๑๕๑๐ แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ