f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 30/09/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ - ท่าสาป ระหว่าง กม.26+800 - กม.29+300 RT. ระยะทาง 2.500 กม. ปริมาณงาน 25,397 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 30/09/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4244 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง - ซาโห่ ระหว่าง กม.18+631 - กม.21+781 ระยะทาง 3.150 กม. ปริมาณงาน 22,122 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 30/09/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 29/09/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 29/09/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 29/09/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ1-2) แขวงทางหลวงยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 29/09/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเบตง แขวงทางหลวงยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 29/09/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงเบตง แขวงทางหลวงยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 29/09/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงธารโต แขวงทางหลวงยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 29/09/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 102 รายการ