f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ลงวันที่ 11/01/2563
"เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"
คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ในฐานะผู้แทนกระทรวงคมนาคมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 18 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (พระตำหนักเขาน้อย) ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจังหวัดสงขลา ร่วมสนับสนุนไอศกรีมโบราณ เพื่อให้เด็ก เยาวชนและผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมได้รับประทานกันอย่างทั่วถึง

'