สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
Big Cleaning Day
ลงวันที่ 05/08/2563
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 18 ร่วมทำกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ของสำนักงานทางหลวงที่ 18 (Big Cleaning Day) ประจำปี 2563 บริเวณโดยรอบและภายใน สำนักงานทางหลวงที่ 18

'