สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ลงวันที่ 28/07/2563
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 มอบหมายให้ นางมนธณัฐฐ์ เกษกุล เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เป็นผู้แทนหน่วยงานกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พร้อมกับผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี
กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมพิธีฯ ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และจัดเก้าอี้นั่งแบบเว้นระยะห่าง 1 เมตร ตามหลัก #SOCIALDISTANCING

'