สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 08/09/2564 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 15/09/2564 14,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 08/09/2564 88,993.53 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อชุดไส้กรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 08/09/2564 15,975.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบทำความเย็น วาวล์และกระจกหน้าของรถขุด หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 07/09/2564 18,083.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบทำความเย็น ท่อแป๊บไฮโดรลิกส์และบันได ขึ้น-ลง ของรถขุด หมายเลข 82-6136-15-8 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 07/09/2564 36,915.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างบำรุงรักษาระบบทำความเย็น และสายพานของรถปิคอัพ หมายเลข 44-9008-11-5 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 07/09/2564 18,757.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมอะไหล่ประตูของรถขุด หมายเลข 82-6180-18-5 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 07/09/2564 10,272.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 07/09/2564 17,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 07/09/2564 17,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถพ่วง หมายเลข 15-6124-91-7 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 07/09/2564 26,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถปิคอัพ 44-0841-18-1 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 07/09/2564 15,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 06/09/2564 15,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 03/09/2564 8,743.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 03/09/2564 30,912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 633 รายการ