f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงินจำนวน 484,003.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2562 484,003.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 25/06/2562 15,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงินจำนวน 50,300.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2562 50,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาระบบไฟฟ้าของรถปิคอัพ หมายเลข 44-7762-05-0 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 8,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 18 เหมาบริการ ซ่อม บำรุง รักษาระบบส่งกำลังของรถบรรทุกกะบะเท หมายเลข 23-6049-95-1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 8,870.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุง รักษาระบบไฟฟ้าของรถบรรทุกกระบะเท หมายเลข 23-6049-95-1 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 10,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบทำความเย็น ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6856-05-4 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 10,390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบทำความเย็น ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6856-05-4 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 10,390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 18/06/2562 78,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถขุด - ตักล้อยาง หมายเลข 77-6116-04-5 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2562 15,583.48 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 18 เหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาระบบไฟฟ้า ระบบตัวถังและกระบะ ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6530-95-9 จำนวน 17 รายการ 14/06/2562 223,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น เพื่อสำรองไว้ใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะของแขวงทางหลวงนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2562 28,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6180-18-5 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2562 7,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2562 21,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6856-05-4 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2562 14,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 115 รายการ