f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อ12V 75 D 26L-MF BATTERY จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 21/03/2566 6,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 21/03/2566 272,464.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อใบมีดของรถขุด 82-6263-22-0 จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะ) 14/03/2566 9,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 18 อุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถบรรทุกเครื่องจักร หมายเลข 64-6015-95-3 จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 14/03/2566 5,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกขนาด 3-4.5 ตัน หมายเลข 46-6548-07-3 จำนวน 9 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 14/03/2566 40,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมบำรุงระบบเครื่องยนต์ของรถยนต์นั่งตรวจการณ์ หมายเลข 21-6666-17-4 จำนวน 14 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 14/03/2566 7,076.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จำหน่ายวัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 15 รายการ 13/03/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างระบบทำความสะอาดของรถบรรทุกขนาด 3-4.5 ตัน หมายเลข 46-6548-07-3 จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 28/02/2566 6,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-8994-11-3 จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะ) 28/02/2566 10,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด AA 1.5 V 2950 mAh ( แบบชาร์ท) จำนวน 60 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 20/02/2566 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 20/02/2566 9,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-0919-18-7 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 08/02/2566 17,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-0919-18-7 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 08/02/2566 17,600.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลข 77-6086-03-0 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 08/02/2566 43,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 08/02/2566 124,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 938 รายการ