f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมชุดมิเตอร์เรือนไมล์ของรถลากจูง หมายเลข 61-6018-94-2 จำนวน 1 ชุด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานเงินทุนฯ 08/03/2564 14,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8801-08-3 จำนวน 1 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานเงินทุนฯ 25/02/2564 15,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถปิคอัพ หมายเลข 44-0919-18-7 จำนวน 1 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานเงินทุนฯ 25/02/2564 17,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะระบบเครื่องยนต์ของรถหางลาก หมายเลข 15-6004-91-0 จำนวน 17 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานเงินทุนฯ 25/02/2564 79,924.72 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะอะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-0945-18-9 จำนวน 7 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานเงินทุนฯ 25/02/2564 7,875.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ชำรุด (งานงบประมาณ) จำนวน 77 รายการ (ครั้งที่ 2 ) 25/02/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงอะไหล่และระบบเครื่องยนต์ของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-6666-17-4 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( านเงินทุน) 15/02/2564 6,094.72 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเปลี่ยน BATTERT UPS 12V 7AH, เปลี่ยน ฺBATTERY (12V 7.2A) UPS APC , เปลี่ยนชุดทำความร้อน เครื่องปริ้นเตอร์ FUJI XEROX DocuPrint 3055 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( งานงบประมาณ) 16/02/2564 8,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซล (ฺB7) จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 17/02/2564 161,463.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกหมายเลข 4.5-6 ตัน หมายเลข 47-6005-90-7 จำนวน 10 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานเงินทุนฯ 08/02/2564 29,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ของรถยกกระเช้า หมายเลข 78-6001-89-5 จำนวน 8 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานเงินทุนฯ 01/02/2564 9,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อแบตตเตอรี่ของรถบรรทุกขนาด 4.5-6 ตัน หมายเลข 47-6005-90-7 จำนวน 1 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานเงินทุนฯ 01/02/2564 6,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถบรรทุกขนาด 3.5 ตัน หมายเลข 46-6328-04-9 จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานเงินทุนฯ 01/02/2564 13,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาซ่อมบำรุงอะไหล่ของรถขุดล้อยาง หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 20 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานเงินทุนฯ 28/01/2564 76,740.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกขนาด 3.5 ตัน หมายเลข 46-6328-04-9 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุน) 26/01/2564 29,810.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 533 รายการ