สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2563 11,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 06/08/2563 60,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 06/08/2563 21,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 05/08/2563 6,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 04/08/2563 30,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8800-08-2 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2563 16,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อสำรองไว้ใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของ สำนักงานทางหลวงที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2563 36,642.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2563 18,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุง รักษาระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกขนาด 6 ตัน หมายเลข 47-6002-90-4 จำนวน 17 รายการ 20/07/2563 39,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาระบบเครื่องยนต์ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8800-08-2 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2563 17,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกขนาด 6 ตัน หมายเลข 47-6006-90-8 จำนวน 17 รายการ 15/07/2563 39,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 14/07/2563 45,960.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อไส้กรองของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 6,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 2 รายการ โยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 02/07/2563 17,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 409 รายการ