f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4063 สาย บ.ปารามีแต - อ.โกตาบารู
ลงวันที่ 29/10/2563

วันที่  28  ตุลาคม  2563  นายธีระวัฒน์  ทรัพย์เสนาะ  ผส.ทล.18   และนายสมนึก เศียรอุ่น ผอ.ขท.ยะลา พร้อมด้วยนายสุพจน์  ชูช่วย   หัวหน้าโครงการฯ   และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมตรวจรับงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4063 สาย บ.ปารามีแต - อ.โกตาบารู  ระหว่าง กม.0+100 - กม.7+200 และ กม.9+400 - กม.9+917


'