สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 10/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ - ทุ่งหวัง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 09/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทุ่งหวัง - สงขลา ระหว่าง กม.3+750 - กม.7+679 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 22/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่างกม.0+100 - กม.2+187 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 55 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 19/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.3+490 - กม.6+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 05/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 05/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 30/09/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานซ่อมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 24/09/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 17/09/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ - พังลา ตอน 2 ระหว่าง กม.1269+588 - กม.1271+309 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 31 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 07/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บเอกสาร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 17 รายการ