f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 30/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.10+270 - กม.11+010 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 19/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.43+783 - กม.44+93 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 07/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานจ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ ๙) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ (สงขลา) จ.สงขลา ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 07/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานจ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ (สงขลา) จ.สงขลา ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 07/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานจ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ (สงขลา) จ.สงขลา ๑ แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
6 10/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ - ทุ่งหวัง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 09/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทุ่งหวัง - สงขลา ระหว่าง กม.3+750 - กม.7+679 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 22/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่างกม.0+100 - กม.2+187 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 55 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 19/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.3+490 - กม.6+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 05/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 22 รายการ