f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ ๙) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ (สงขลา) จ.สงขลา ๑ แห่ง 27/12/2564 สทล.18/1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 งานจ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ (สงขลา) จ.สงขลา ๑ แห่ง 27/12/2564 สทล.18/2/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 งานจ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ ๙) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ (สงขลา) จ.สงขลา ๑ แห่ง 27/12/2564 สทล.18/1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ