สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ชำรุด (งานงบประมาณ) จำนวน 77 รายการ (ครั้งที่ 2 ) 25/02/2564 สทล.18/3/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 ขายทอดตลาดวัดสุและครุภัณฑ์ชำรุด(งานงบประมาณ) จำนวน 77 รายการ 12/01/2564 สทล.18/2/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 จำหน่ายเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลข 05-14532-6259-94-1, 44-51822-7762-05-0, 44-51822-7763-05-1,44-51822-7765-05-3,44-19022-8173-07-8,44-19022-8174-07-9, 44-19022-8175-07-0, 44-19022-8172-07-7 จำนวน 8 รายการ 02/12/2563 สทล.18/1/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอน สามแยกทุ่งหวัง-สงขลา ระหว่าง กม.3+750-กม.7+679 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 50 รายการ 23/11/2563 eb-สทล.18/9/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ-ทุ่งหวัง ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 52 รายการ 23/11/2563 eb-สทล.18/8/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.0+100 - กม.2+187 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 55 รายการ 18/11/2563 eb-สทล.18/7/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 จ้างก่อสร้างงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.3+490 - กม.6+500 18/11/2563 eb-สทล.18/6/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง 28/10/2563 eb-สทล.18/5/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1แห่ง 27/10/2563 eb-สทล.18/4/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานซ่อมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง 26/10/2563 eb-สทล.18/3/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ - พังลา ตอน 2 ระหว่าง กม.1269+588 - กม.1271+309 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/10/2563 eb-สทล.18/2/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทาหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง 19/10/2563 eb-สทล.18/1/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 จำหน่ายเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุนฯ) หมายเลข 41-10322-5107-79-8 , 82-69812-6031-94-2 จำนวน 2 คัน จำนวน 630,000.- บาท (โดวิธีทอดตลาด) 11/09/2563 สทล.18/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 จำหน่ายเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุนฯ) หมายเลข 41-10322-5107-79-8 , 82-69812-6031-94-2 จำนวน 2 คัน 11/09/2563 สทล.18/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บเอกสาร 21/04/2563 eb-สทล.18/5/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 31 รายการ