สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถบดสั่นสะเทือน หมายเลข 31-6199-91-4 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุน) 20/07/2564 310/B/30/64/86 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 29/06/2564 310/40/64/130 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 ซื้อแบตเตอรี่ 12V 100 Ah พร้อมน้ำกรดและประจุไฟรถบริการอัดฉีด หมายเลข 27-6424-92-1 จำนวน 1 รายการ 05/01/2564 310/B/30/64/23 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนควบคม 0100 ตอน สามแยกทุ่งวัง-สงขลา ระหว่าง กม.3+750 - กม.7+679 ปริมาณ 1 แห่ง 12/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ-ทุ่งหวัง ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ-ทุ่งหวัง ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ - พังลา ตอน 2 ระหว่าง กม.1269+588 - กม.1271+309 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 31 รายการ 07/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ - พังลา ตอน 2 ระหว่าง กม.1269+588 - กม.1271+309 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 31 รายการ 07/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 28/09/2563 310/20/63/138 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ( โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 02/09/2563 310/40/63/118 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 14/07/2563 310/35/63/84 สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 29/06/2563 310/40/63/80 สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 ซื้ออะไหล่ของรถตักล้อยาง หมายเลข 72-6001-87-8 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 310/B/30/63/67 สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถบดสั่นสะเทือน หมายเลข 31-6120-91-3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2563 310/B/-/63/46 สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 63047557926 28/04/2563 310/B/30/63/53 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 45 รายการ