f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อยางของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-0919-18-7 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 08/02/2566 310/B/30/66/45 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 จ้างติดฟิลม์และกระจกของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-9153-11-3 จำนวน 2 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 24/01/2566 310/B/-/66/16 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (งบประมาณ) 20/01/2566 310/40/66/26 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 05/09/2565 310/60/65/202 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 30/08/2565 310/60/65/183 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 30/08/2565 310/60/65/183 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 จ้างซ่อมบำรุงระบบเครื่องยนต์รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-8994-11-3 จำนวน 8 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 09/06/2565 310/B/30/65/89 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 ซื้อยางของรถยนต์นั่งตรวจการณ์ หมายเลข 21-6500-15-5 จำนวน 1 รายการ (วิธีเฉพาะเจาะจง) 09/06/2565 310/B/30/65/89 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 จ้างซ่อมบำรุงระบบเครื่องยนต์รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-8994-11-3 จำนวน 8 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 09/06/2565 310/B/-/65/42 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 20/04/2565 310/35/65/80 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 ซื้อหมึกพิมพ์สีดำ RICOH รุ่น SP6430DH จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 28/03/2565 310/40/65/70 สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 งานจ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ ๙) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ (สงขลา) จ.สงขลา ๑ แห่ง 22/11/2564 สทล.18/คัดเลือก 1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถบดสั่นสะเทือน หมายเลข 31-6199-91-4 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุน) 20/07/2564 310/B/30/64/86 สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 29/06/2564 310/40/64/130 สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 ซื้อแบตเตอรี่ 12V 100 Ah พร้อมน้ำกรดและประจุไฟรถบริการอัดฉีด หมายเลข 27-6424-92-1 จำนวน 1 รายการ 05/01/2564 310/B/30/64/23 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 57 รายการ