f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 18,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562 01/10/2562 62107016504 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 23,420 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 27/09/2562 26/09/2562 310/35/62/173 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 27/09/2562 24/09/2562 310/60/62/172 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 12/09/2562 310/B/85/62/102 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 12/09/2562 310/B/85/62/102 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบส่งกำลังของรถบรรทุก หมายเลข 74-6080-05-9 จำนวน 6 รายการ 14/08/2562 14/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบงานปรับปรุงดาดฟ้าอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 แห่ง 18/07/2562 18/07/2562 310/-/62/91 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบงานปรับปรุงดาดฟ้าอาคารสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ จำนวน ๑ แห่ง 18/07/2562 18/07/2562 310/-/62/90 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก บริเวณบ้านพักข้าราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ (จำนวน ๖๓ หลัง) 18/07/2562 18/07/2562 310/-/62/90 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบงานปรับปรุงดาดฟ้าอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 แห่ง 18/07/2562 18/07/2562 310/-/62/90 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 15/07/2562 03/07/2562 310/20/62/87 สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 31/01/2562 31/01/2562 310/-62/29 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ