f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562 01/10/2562 310/-/63/2 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562 01/10/2562 310/-/63/1 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงอนจำนวน 36,000 บาท โดยวิธีเฉพาะ้เจาะจง 01/10/2562 01/10/2562 310/-/63/3 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 18,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562 01/10/2562 62107016504 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 27/09/2562 24/09/2562 310/60/62/172 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 23,420 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 26/09/2562 26/09/2562 310/35/62/173 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 26/09/2562 26/09/2562 310/60/62/176 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 69 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 25/09/2562 25/09/2562 310/60/62/174 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 24/09/2562 24/09/2562 310/60/62/172 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 24/09/2562 24/09/2562 310/70/62/169 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 จ้างเหมาบริการปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 18 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ 24/09/2562 24/09/2562 310/-/62/165 สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 รายการ 24/09/2562 24/09/2562 310/-/62/171 สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 24/09/2562 24/09/2562 310/60/62/167 สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 13/09/2562 310/B/85/62/103 สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 12/09/2562 310/B/85/62/102 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 162 รายการ