f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาบริการงานปรับปรุงกำแพงสำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 26/09/2565 310/-/65/236 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 22/09/2565 310/40/65/234 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 22/09/2565 310/40/65/235 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 ซื้อ BATTERY12V75Ah MF รถหมายเลข 64-6017-97-5 จำนวน 2 ลูก (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 21/09/2565 310/B/30/65/121 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 21/09/2565 310/B/40/65/74 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 จ้างงานก่อสร้างป้ายสำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 21/09/2565 310/-/65/237 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 ซื้อหมึกพิมพ์ CANNON LBP 3500 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 22/09/2565 310/40/65/232 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 21/09/2565 310/50/65/229 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 ซื้อตลับหมึกสีดำริโก้ SP 230 ( 3K) จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 21/09/2565 310/40/65/228 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 ซื้อชุดไส้กรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 21/09/2565 310/50/65/227 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 จ้างตัดชุดยามรักษาการณ์ จำนวน 24 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 12/09/2565 310/-/65/218 สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 19/09/2565 310/20/65/223 สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 19/09/2565 310/35/65/226 สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 19/09/2565 310/20/65/224 สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 19/09/2565 310/20/65/225 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 712 รายการ