สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2563 310/40/63/100 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 06/08/2563 310/40/63/99 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 06/08/2563 310/40/63/97 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 05/08/2563 310/40/63/96 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 04/08/2563 310/20/63/95 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8800-08-2 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2563 310/B/30/63/80 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อสำรองไว้ใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของ สำนักงานทางหลวงที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2563 310/B/35/63/54 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2563 310/40/63/89 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุง รักษาระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกขนาด 6 ตัน หมายเลข 47-6002-90-4 จำนวน 17 รายการ 20/07/2563 310/B/-/63/53 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาระบบเครื่องยนต์ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8800-08-2 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2563 310/B/-/63/52 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกขนาด 6 ตัน หมายเลข 47-6006-90-8 จำนวน 17 รายการ 15/07/2563 310/B/-/63/51 สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 14/07/2563 310/35/63/84 สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 ซื้อไส้กรองของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 310/B/30/63/74 สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 ซื้ออะไหล่ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 2 รายการ โยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 310/B/30/63/70 สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 02/07/2563 310/40/63/83 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 294 รายการ