สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 08/09/2564 310/40/64/106 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 15/09/2564 310/40/64/107 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 08/09/2564 310/60/64/104 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 ซื้อชุดไส้กรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 08/09/2564 310/50/64/90 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบทำความเย็น วาวล์และกระจกหน้าของรถขุด หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 07/09/2564 310/B/-/64/66 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบทำความเย็น ท่อแป๊บไฮโดรลิกส์และบันได ขึ้น-ลง ของรถขุด หมายเลข 82-6136-15-8 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 07/09/2564 310/B/-64/65 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 จ้างบำรุงรักษาระบบทำความเย็น และสายพานของรถปิคอัพ หมายเลข 44-9008-11-5 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 07/09/2564 310/B/-/64/64 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 จ้างซ่อมอะไหล่ประตูของรถขุด หมายเลข 82-6180-18-5 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 07/09/2564 310/B/-/64/63 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 07/09/2564 310/45/64/103 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 07/09/2564 310/45/64/102 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 ซื้อยางของรถพ่วง หมายเลข 15-6124-91-7 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 07/09/2564 310/B/30/64/108 สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 ซื้อยางของรถปิคอัพ 44-0841-18-1 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 07/09/2564 310/B/30/64/109 สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 06/09/2564 310/40/64/101 สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 03/09/2564 310/40/64/100 สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 03/09/2564 310/40/64/99 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 485 รายการ