f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๙๕๙ ลิตร เป็นเงิน ๒๖,๕๑๖.๓๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2562 25/03/2562 310/40/62/43 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบส่งกำลัง,ระบบไฟฟ้า,ระบบห้ามล้อ และระบบตัวถังและกะบะของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6856-05-4 จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุน) 18/03/2562 18/03/2562 310/B/-/62/32 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 70AH ของรถบรรทุกกะบะเท หมายเลข 23-6049-95-1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2562 13/03/2562 310/B/30/62/57 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกกะบะเท หมายเลข 23-6049-95-1 จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2562 13/03/2562 310/B/30/62/55 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เป็นเงินจำนวน 9,908.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2562 12/03/2562 310/40/62/38 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หใายเลข 44-7762-05-5 จำนวน 5 รายการ 12/03/2562 12/03/2562 310/B/30/62/54 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 12/03/2562 12/03/2562 310/40/62/40 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 12/03/2562 12/03/2562 310/40/62/39 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 12/03/2562 12/03/2562 310/40/62/40 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 ซื้อยางของรถบรรทุกขนาด 3.5 ตัน หมายเลข 46-6933-14-7 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2562 18/02/2562 310/B/30/62/51 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อสำรองไว้ใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของสำนักงานทางหลวงที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2562 18/02/2562 310/B/35/62/26 สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 จ้างเหมาบริการ ซ่อมบำรุง รักษาระบบส่งกำลังของรถบรรทุกกระบะเท หมายเลข 23-6051-95-6 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2562 18/02/2562 310/B/-/62/27 สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร เป็นเงินจำนวน ๗๙,๗๔๐.-บาท 11/02/2562 11/02/2562 310/35/62/32 สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6549-97-9 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2562 08/02/2562 310/B/-/62/24 สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกกระบะเท หมายเลข 23-6051-95-6 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2562 08/02/2562 310/B/30/62/49 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 56 รายการ