f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อ12V 75 D 26L-MF BATTERY จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 21/03/2566 310/b/30/66/66 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 21/03/2566 310/35/66/48 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 ซื้อใบมีดของรถขุด 82-6263-22-0 จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะ) 14/03/2566 310/B/30/66/59 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 อุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถบรรทุกเครื่องจักร หมายเลข 64-6015-95-3 จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 14/03/2566 310/B/30/66/61 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกขนาด 3-4.5 ตัน หมายเลข 46-6548-07-3 จำนวน 9 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 14/03/2566 310/B/-/66/26 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 จ้างซ่อมบำรุงระบบเครื่องยนต์ของรถยนต์นั่งตรวจการณ์ หมายเลข 21-6666-17-4 จำนวน 14 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 14/03/2566 310/B/-/66/27 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 จ้างระบบทำความสะอาดของรถบรรทุกขนาด 3-4.5 ตัน หมายเลข 46-6548-07-3 จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 28/02/2566 310/B/-/66/25 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-8994-11-3 จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะ) 28/02/2566 310/B/30/66/56 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด AA 1.5 V 2950 mAh ( แบบชาร์ท) จำนวน 60 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 20/02/2566 310/45/66/38 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 20/02/2566 310/40/66/40 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 ซื้อยางของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-0919-18-7 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 08/02/2566 310/B/30/65/45 สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 ซื้อยางของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-0919-18-7 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 08/02/2566 310/B/30/66/45 สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 ซื้อยางของรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลข 77-6086-03-0 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 08/02/2566 310/B/30/66/48 สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 08/02/2566 310/B/35/66/49 สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 ซื้อยางของรถตู้ หมายเลข 20-6308-19-5 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 08/02/2566 310/B/30/66/45 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 776 รายการ