f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทุ่งหวัง-สงขลา ระหว่าง กม.3+750 - กม.7+679 จำนวน 1 แห่ง 13/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน เกาะยอ - ทุ่งหวัง ระหว่าง กม.๑๗๘+๓๗๗ - กม.๑๘๑+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๕๒ รายการ 13/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนควบคม 0100 ตอน สามแยกทุ่งวัง-สงขลา ระหว่าง กม.3+750 - กม.7+679 ปริมาณ 1 แห่ง 12/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ-ทุ่งหวัง ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ-ทุ่งหวัง ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.0+100 - กม.2+187 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 จ้างเหมางานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.3+490 - กม.6+500 ปริมาณ 1แห่ง 12/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง 20/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง 20/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานซ่อมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง 14/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง 08/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ - พังลา ตอน 2 ระหว่าง กม.1269+588 - กม.1271+309 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 31 รายการ 07/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ - พังลา ตอน 2 ระหว่าง กม.1269+588 - กม.1271+309 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 31 รายการ 07/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ - พังลา ตอน 2 ระหว่าง กม.1269+588 - กม.1271+309 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 31 รายการ 07/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 จ้างเหมาทำการงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.21+600 - กม.24+135 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 49 รายการ 08/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ