f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 31/01/2562 31/01/2562 310/-62/29 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 61127456933 27/12/2561 27/12/2561 310/B/30/62/24 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 ซื้อแบตเตอรี่ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข ๘๒-๖๑๓๖+๑๕-๘ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 27/12/2561 310/B/30/62/23 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 25/12/2561 25/12/2561 310/60/62/16 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 25,760.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2561 08/11/2561 สทล.18/1/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ