สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้ออะไหล่ของรถตักล้อยาง หมายเลข 72-6001-87-8 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 310/B/30/63/67 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาซีลลูกสูบกระบอกไฮดรอลิคชุดคว่ำหงายบุ้งกี้ ของรถตักล้อยาง หมายเลข 72-6001-87-8 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 310/B/-/63/47 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บเอกสาร 21/04/2563 eb-สทล.18/5/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) 20/04/2563 eb-สทล.18/4/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-0012-17-3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/04/2563 310/ฺB/-/63/35 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บเอกสารสำนักงานทางหลวงที่ 18 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 eb-สทล.18/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 18 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 หลัง 09/04/2563 eb-สทล.18/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคพัฒนาทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.21+600 กม.24+135 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 49อ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047131186) 08/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 จ้างเหมางานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และส่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงแฟลตพักอาศัย 5 ชั้น 16 ครอบครัว สำนักงานทางหลวงที่ 18 08/04/2563 310/-/63/37 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกขนาด 4.5-6 ตัน หมายเลข 47-6006-90-8 จำนวน 38 รายกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2563 310/B/30/63/30 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6496-94-1 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2563 310/B/30/63/29 สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 ซื้ออะไหล่ของรถเกลี่ย หมายเลข 41-5108-79-9 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 310/B/30/63/11 สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2562 310/35/63/4 สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2562 310/40/63/3 สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562 310/35/63/4 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 33 รายการ