สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564) 02/07/2564 ประจำไตรมาสที่3 (เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64) สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานเงินทุน+งานงบประมาณ 31/03/2564 ประจำไตรมาสที่2 (เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64) สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่่ 1 (เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63) (งานเงินทุนฯและงานงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2564 ประจำไตรมาสที่1 (เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63) สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 29/06/2563 310/40/63/80 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกาารคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) 27/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) 07/01/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 62 - กันยายน 62) 04/10/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 ก่อสร้างอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบงานก่อสร้างอาคารห้องพนักงานรักษาความปลอดภัย(ป้อมยาม)สำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2562 310/-/62/95 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร 22/07/2562 310/35/62/92 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบงานปรับปรุงดาดฟ้าอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 แห่ง 18/07/2562 310/-/62/91 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก บริเวณบ้านพักข้าราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (จำนวน 63 หลัง) 18/07/2562 310/-/62/90 สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบงานปรับปรุงดาดฟ้าอาคารสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ จำนวน ๑ แห่ง 18/07/2562 310/-/62/90 สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก บริเวณบ้านพักข้าราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ (จำนวน ๖๓ หลัง) 18/07/2562 310/-/62/90 สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 ซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 3 ตัว เป็นเงินจำนวน 112,380.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2562 310/20/62/87 สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 จ้างเหมาบริการระบบเครื่องยนต์ของรถตรวจการณ์ หมายเลข ๒๑-๖๕๐๐-๑๕-๕ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2562 310/B/-/62/68 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 78 รายการ