f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงินจำนวน 484,003.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2562 25/06/2562 310/20/62/76 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 25/06/2562 25/06/2562 310/20/62/78 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงินจำนวน 50,300.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2562 25/06/2562 310/20/62/77 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาระบบไฟฟ้าของรถปิคอัพ หมายเลข 44-7762-05-0 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 19/06/2562 310/B/-/62/59 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 เหมาบริการ ซ่อม บำรุง รักษาระบบส่งกำลังของรถบรรทุกกะบะเท หมายเลข 23-6049-95-1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 19/06/2562 310/B/-/62/57 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุง รักษาระบบไฟฟ้าของรถบรรทุกกระบะเท หมายเลข 23-6049-95-1 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 19/06/2562 310/B/-/62/58 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบทำความเย็น ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6856-05-4 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 19/06/2562 310/B/-/62/56 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบทำความเย็น ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6856-05-4 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 19/06/2562 310/B/-/62/56 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 18/06/2562 18/06/2562 310/35/62/76 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 ซื้ออะไหล่ของรถขุด - ตักล้อยาง หมายเลข 77-6116-04-5 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2562 17/06/2562 310/B/30/62/93 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 เหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาระบบไฟฟ้า ระบบตัวถังและกระบะ ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6530-95-9 จำนวน 17 รายการ 14/06/2562 14/06/2562 310/B/-/62/54 สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น เพื่อสำรองไว้ใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะของแขวงทางหลวงนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2562 14/06/2562 310/B/35/62/53 สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 ซื้ออะไหล่ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6180-18-5 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2562 13/06/2562 310/B/30/62/92 สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 ซื้ออะไหล่ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2562 13/06/2562 310/B/30/62/91 สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6856-05-4 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2562 12/06/2562 310/B/30/62/89 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 48 รายการ