สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 29/06/2563 310/40/63/80 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกาารคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) 27/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) 07/01/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 62 - กันยายน 62) 04/10/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 ก่อสร้างอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบงานก่อสร้างอาคารห้องพนักงานรักษาความปลอดภัย(ป้อมยาม)สำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2562 310/-/62/95 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร 22/07/2562 310/35/62/92 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบงานปรับปรุงดาดฟ้าอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 แห่ง 18/07/2562 310/-/62/91 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก บริเวณบ้านพักข้าราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (จำนวน 63 หลัง) 18/07/2562 310/-/62/90 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบงานปรับปรุงดาดฟ้าอาคารสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ จำนวน ๑ แห่ง 18/07/2562 310/-/62/90 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก บริเวณบ้านพักข้าราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ (จำนวน ๖๓ หลัง) 18/07/2562 310/-/62/90 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 ซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 3 ตัว เป็นเงินจำนวน 112,380.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2562 310/20/62/87 สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 จ้างเหมาบริการระบบเครื่องยนต์ของรถตรวจการณ์ หมายเลข ๒๑-๖๕๐๐-๑๕-๕ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2562 310/B/-/62/68 สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 จ้างเหมาบริการซ่ิม ระบบซีลแั้มน้ำของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6547-97-7 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2562 310/B/-/62/66 สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 11/07/2562 310/B/35/62/98 สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6547-97-7 จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2562 310/B/30/62/97 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 75 รายการ