f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อหมึก Toner Hp 30X(CF230X) จำนวน 1 รายการ 24/04/2562 24/04/2562 310/40/62/50 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง รักษาระบบไฟฟ้าของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6530-95-9 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2562 18/04/2562 310/B/-/62/40 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 ซื้อยางของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6530-95-0 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2562 18/04/2562 310/B/30/62/68 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 10/04/2562 10/04/2562 310/40/62/47 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบตัวถังและกะบะของรถบรรทุกกะบะเท หมายเลข 23-6049-95-1 จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2562 09/04/2562 310/B/-/62/39 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 ซื้อยางของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-65000-15-5 จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 03/04/2562 310/B/30/62/60 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 ซื้อยางของรถไม้กวาดถนน หมายเลข 16-6015-96-7 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 03/04/2562 310/B/30/62/62 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 ซื้อยางของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8175-07-0 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 03/04/2562 310/B/30/62/61 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบห้ามล้อ และระบบเครื่องล่างของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8175-07-0 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 03/04/2562 310/B/-/62/35 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เป้นเงินจำนวน 7,810.- บาท (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 03/04/2562 03/04/2562 310/60/62/45 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ