f
ปรึกษาหารือเรื่องรูปแบบแนะนำแนวทางการตั้งด่านความมั่นคง ณ ค่ายสิรินธร
ลงวันที่ 28/03/2567
วันนี้ (28 มี.ค. 67) นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 นายศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และนายจตุรนต์ เอี่ยมโสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขอเข้าพบ พลตรีไพศาล หนูสังข์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อปรึกษาหารือเรื่องรูปแบบแนะนำแนวทางการตั้งด่านความมั่นคงบนทางหลวงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ณ ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

'