f
ภารกิจวันที่สอง นายกฯ ลงพื้นที่ “เที่ยวใต้สุดใจ” จ.ยะลา
ลงวันที่ 28/02/2567
 
วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะ ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวใต้สุดใจ” ลงพื้นที่ จังหวัดยะลา เข้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ เคารพนับถือของชาวจังหวัดยะลา เพื่อความเป็นสิริมงคล
โอกาสนี้มีนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา และเจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ และติดตามคณะ
ก่อนเดินทางต่อไปยัง อุทยานการเรียนรู้ ยะลา (TK Park) เพื่อเยี่ยมชมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ของเทศบาลนครยะลา, เดินทางไปไหว้หลวงปู่ทวด “วัดช้างให้” ณ จ.ปัตตานี, เดินทางต่อไปยังอำเภอเบตง ”ปลานิลสายน้ำไหลเบตง” เพาะเลี้ยงกันมากในบริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรีของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา , ถัดไปเยี่ยมชม สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง (“สวนหมื่นบุปผา”) จิบกาแฟ แลดอกไม้ ในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เที่ยวใต้สุดใจ ที่ อ.เบตง จ.ยะลา , เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของด่านศุลกากรเบตง และอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

'