สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
บริการเคลื่อนที่ (Mobile Service Car) ออกบริการช่วยเหลือประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
ลงวันที่ 09/04/2564
?? รถบริการช่วยเหลือฉุกเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Service Car) #ส่วนเครื่องกล #สำนักงานทางหลวงที่18 ออกบริการช่วยเหลือประชาชน
?? ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ??
*****************************************
วันที่ 9 เม.ย. 64 เวลา 11.50 น. หน่วยบริการช่วยเหลือฉุกเคลื่อนที่เร็ว ได้เข้าช่วยเหลือรถเก๋งฮอนด้าซิตี้ ป้ายทะเบียน ขล 984 สงขลา
บริเวณทางหลวงหมายเลข 414 ถนนลพบุรีราเมศว์ จอดเสียสายพานหน้าเครื่องขาดชำรุดและได้ทำการเปลี่ยนใหม่
 
 
 

'