สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
บริการเคลื่อนที่ (Mobile Service Car) ออกบริการช่วยเหลือประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
ลงวันที่ 12/04/2564
?? รถบริการเคลื่อนที่ (Mobile Service Car)
#ส่วนเครื่องกล #สำนักงานทางหลวงที่18
ออกบริการช่วยเหลือประชาชน
?? ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ??
*****************************************
วันที่ 12 เม.ย. 64 เวลา 10.40 น. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว เวรกะเช้าช่วงเวลา 08.30น.-16.30น. ได้เข้าช่วยเหลือ รถอีซูซุดีแม็ก ป้ายทะเบียน ผน 9013 สงขลา จอดเสียสายหาดใหญ่-คูหา ยางล้อหน้าแตก ได้ทำการเปลี่ยนใหม่

'