สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
บริการเคลื่อนที่ (Mobile Service Car) ออกบริการช่วยเหลือประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
ลงวันที่ 13/04/2564
?? รถบริการช่วยเหลือฉุกเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Service Car) #ส่วนเครื่องกล #สำนักงานทางหลวงที่18 ออกบริการช่วยเหลือประชาชน
?? ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ??
*****************************************
วันที่ 13 เม.ย. 64 เวลา 21.35 น. หน่วยบริการช่วยเหลือฉุกเคลื่อนที่เร็ว ได้ทำการช่วยเหลือรถยนต์จอดเสียอยู่เขตทาง สาเหตุเกิดจากขั้วแบตเตอรี่ชำรุดหลุดออก เจ้าหน้าที่ได้ทำการแก้ไขให้สามารถเดินทางได้ จุดเกิดเหตุบนทางหลวงหมายเลข 407 บริเวณ กม. ที่ 14+500

'