สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ลงวันที่ 15/07/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตำแหน่ง พนักงานบริการ 760 ดาวน์โหลด
ข้อควรปฎิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ 44 ดาวน์โหลด

'