f
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 26/01/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๑
2 09/11/2565 สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)
3 31/10/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๑
4 12/10/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ 11.1
5 12/10/2565 ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ 10.1
6 07/10/2565 การพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคางานก่อสร้าง
7 25/08/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๒
8 18/08/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๑
9 18/08/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๑
10 20/07/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๑
11 01/07/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๑ และ ประเภทที่ ๑๑.๒
12 19/05/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๑
13 02/02/2565 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทางโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.3+490 – กม.6+500
14 21/01/2565 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทางโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4085 ปากน้าเทพา – บ.บันนังดามา ตอน บ.ปลักบอ – บ.ทุ่งโหนด ระหว่าง กม.25+000 – กม.30+700 และ กม.32+075 – กม.37+800
15 21/01/2565 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทางโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 บ้านคลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ้านโต้นนท์ – บ้านลำชิง