สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 13/04/2564 บริการเคลื่อนที่ (Mobile Service Car) ออกบริการช่วยเหลือประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
2 12/04/2564 บริการเคลื่อนที่ (Mobile Service Car) ออกบริการช่วยเหลือประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
3 09/04/2564 บริการเคลื่อนที่ (Mobile Service Car) ออกบริการช่วยเหลือประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
4 27/03/2564 ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 404 สาย ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก ระหว่าง กม.21+869 - กม.43+000
5 25/03/2564 ร่วมตรวจรับงานโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 4136 สาย นราธิวาส- บ.ปาเซปูเต๊ะ ตอน บ.บาโร๊ะบูดอ - บ.ตารอ ระหว่าง กม.2+336 - กม.9+475 และ กม.12+700 - กม.14+700
6 24/03/2564 ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.7+800 - กม.9+900
7 02/03/2564 ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับระดับผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.14+425 - กม.18+025
8 23/12/2563 เลื่อนการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
9 17/12/2563 การพิจารณาให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง
10 26/08/2563 ตรวจรับงานจ้างเหมางานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปูต๊ะ - นราธิวาส
11 26/08/2563 ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1
12 26/08/2563 ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5
13 25/08/2563 ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5
14 25/08/2563 รตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4063 สาย บ.ปารามีแต - อ.โกตาบารู ในการส่งมอบงานงวดที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2563
15 25/08/2563 ตรวจรับงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี