f
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 25/08/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๒
2 18/08/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๑
3 18/08/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๑
4 20/07/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๑
5 01/07/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๑ และ ประเภทที่ ๑๑.๒
6 19/05/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๑
7 02/02/2565 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทางโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.3+490 – กม.6+500
8 21/01/2565 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทางโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4085 ปากน้าเทพา – บ.บันนังดามา ตอน บ.ปลักบอ – บ.ทุ่งโหนด ระหว่าง กม.25+000 – กม.30+700 และ กม.32+075 – กม.37+800
9 21/01/2565 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทางโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 บ้านคลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ้านโต้นนท์ – บ้านลำชิง
10 17/01/2565 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทางของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4137 สายบ้านทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ
11 13/12/2564 ตรวจรับงานก่อสร้างทาง ทล.42 ตอน คลองแงะ - นาทวี ระหว่าง กม.0+725 - กม.2+000
12 03/12/2564 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทางโครงการสามแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอนที่1 ระหว่าง กม.57+100 - กม.61+200
13 02/12/2564 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4055 โครงการ บ้านปาเซ-บ้านไอร์ปิเซ ระหว่าง กม.24+700 - กม.30+500 และ กม.33+500 - กม.36+000
14 01/12/2564 ตรวจราชการจังหวัดสงขลา เพื่อดูความพร้อมพื้นที่ก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถานีตรวจสอบนํ้าหนักสงขลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย กม.1224+500
15 29/11/2564 ร่วมตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4135 ตอนทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.3+490 - กม.6+500 ตามสัญญาเลขที่ สท.1/33/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 งวดที่3