f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 23/12/2563 เลื่อนการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 17/12/2563 การพิจารณาให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง
3 26/08/2563 ตรวจรับงานจ้างเหมางานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปูต๊ะ - นราธิวาส
4 26/08/2563 ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1
5 26/08/2563 ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5
6 25/08/2563 ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5
7 25/08/2563 รตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4063 สาย บ.ปารามีแต - อ.โกตาบารู ในการส่งมอบงานงวดที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2563
8 25/08/2563 ตรวจรับงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี
9 22/08/2563 สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา)
10 20/08/2563 ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4055 สาย นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ ระหว่าง กม.6+392.000 - กม.12+565.000
11 04/08/2563 ตรวจรับงานจ้างเหมาทำการซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 ระหว่าง กม.1291+500 - กม.1293+841 N/B (เป็นตอนๆ)
12 30/07/2563 ตรวจรับงานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4322 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยานิง- บูเก๊ะตาโมง
13 30/07/2563 ตรวจรับงานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงโก-ลก- บูเก๊ะตา(เขตแดนไทย-มาเลเซีย)
14 30/07/2563 ตรวจรับงานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม 0101 ตอน คอลอกาเว-ไอร์ซือเร๊ะ
15 29/07/2563 ตรวจรับงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอน ทุ่งตำเสา - สวนเทศ