f
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 18/10/2565 ถึง 30/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง:พนักงานโยธา
2 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 04/10/2565 ถึง 27/10/2565 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
3 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 29/09/2565 ถึง 21/10/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24/09/2565 ถึง 30/09/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
5 ประกาศรับสมัคร 14/09/2565 ถึง 30/09/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 06/09/2565 ถึง 31/12/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 ตำแหน่งพนักงานโยธา,พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 25/08/2565 ถึง 04/09/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานโยธา
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 19/08/2565 ถึง 04/09/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
9 ประกาศรับสมัคร 16/08/2565 ถึง 22/08/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา
10 ประกาศรับสมัคร 10/08/2565 ถึง 17/08/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
11 ประกาศรับสมัคร 09/08/2565 ถึง 17/08/2565 ประกาศสำนักงานทางหลวงที่ 18 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
12 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 01/08/2565 ถึง 05/08/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานธุรการ และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 04/07/2565 ถึง 12/07/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24/06/2565 ถึง 01/07/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานธุรการ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ
15 ประกาศรับสมัคร 17/06/2565 ถึง 23/06/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานธุรการ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์