f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 14/01/2563 ถึง 29/02/2563 ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานบริการ, พนักงานโยธา, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานขับและเครื่องจักร
2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 16/12/2562 ถึง 03/01/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ, พนักงานโยธา, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานขับและเครื่องจักร
3 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 07/06/2562 ถึง 07/09/2564 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์
4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 08/05/2562 ถึง 09/08/2562 เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์
5 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 09/04/2562 ถึง 01/05/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์