f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
บุคลากร
ลงวันที่ 16/11/2561

บุคลากร

ข้าราชการ 25 อัตรา
ลูกจ้างประจำ 13 อัตรา
พนักงานราชการ 23 อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว 185 อัตรา
รวม 246 อัตรา

'