f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
กิจกรรมทำความสะอาดไหล่ทาง ทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 408
ลงวันที่ 13/07/2564
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 หมวดทางหลวงสิงหนคร ร่วมกับกับหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสิงหนคร จัดกิจกรรมทำความสะอาดไหล่ทาง ทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ-เกาะยอ ที่ กม.153+350 บริเวณหน้าโรงเรียนสงขลาวิทยาคม ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

'