วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/63/263 28/09/2563 9,535.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อสติ๊กเกอร์สีดำ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 50 เมตร 319/60/63/262 25/09/2563 17,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ 319/35/63/260 25/09/2563 200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อ HOT MIX จำนวน 140 ตัน 319/60/63/259 24/09/2563 315,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/63/258 24/09/2563 9,865.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/257 22/09/2563 50,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 600 ถุง 319/60/63/256 18/09/2563 84,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 319/45/63/255 18/09/2563 4,310.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 319/40/63/254 18/09/2563 98,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาเดินระบบสายโทรศัพท์บริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) จำนวน 1 งาน 319/-/63/253 18/09/2563 56,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาดำเนินการเดินระบบสัญญาณกล่้องวงจรปิดของสำนักงานแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จำนวน 1 งาน 319/-/63/252 18/09/2563 95,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 10 กล่อง 319/40/63/251 18/09/2563 17,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/250 16/09/2563 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 319/45/63/249 15/09/2563 99,975.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/63/248 14/09/2563 4,410.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 533 รายการ