วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 01/10/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ตอน 2 ระหว่าง กม.54+715-กม.57+075 N/B ปริมาณงาน 27,190 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
2 30/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ที่ กม.7+947 N/B ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ตอน 2 ระหว่าง กม.54+715-กม.57+075 N/B ปริมาณงาน 27,190 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 29/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ตอน 2 ระหว่าง กม.54+715-กม.57+075 N/B ปริมาณงาน 27,190 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
5 29/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการ เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 ระหว่าง กม.1286+310-กม.1288+700 N/B,S/B (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 29,550 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 29/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.7+206-กม.42+939 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 23/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1296+713-กม.1299+435 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 4.281 กม. จำนวน 16 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 23/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงจะนะ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ.สงขลา ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ที่ กม.185+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 28/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (Single Slope Barrier) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0302 ตอน นาทวี-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.218+374-กม.234+100 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (7,683 เมตร) จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 28/08/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (Single Slope Barrier) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.183+410-กม.188+150 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,332 เมตร) จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 75 รายการ