วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/63/263 28/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ 319/35/63/260 25/09/2563 319/35/63/260 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 ซื้อ HOT MIX จำนวน 140 ตัน 319/60/63/259 24/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/63/258 24/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/257 22/09/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/257 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 600 ถุง 319/60/63/256 18/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 319/45/63/255 18/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 319/40/63/254 18/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 จ้างเหมาเดินระบบสายโทรศัพท์บริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) จำนวน 1 งาน 319/-/63/253 18/09/2563 319/-/63/253 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 จ้างเหมาดำเนินการเดินระบบสัญญาณกล่้องวงจรปิดของสำนักงานแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จำนวน 1 งาน 319/-/63/252 18/09/2563 319/-/63/252 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 10 กล่อง 319/40/63/251 18/09/2563 319/40/63/251 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/250 16/09/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/250 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 319/45/63/249 15/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/63/248 14/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/247 11/09/2563 319/35/63/247 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 458 รายการ