f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 29/09/2563 60,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุอื่ๆ 28/09/2563 17,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 28/09/2563 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 28/09/2563 14,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 28/09/2563 39,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 28/09/2563 9,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 28/09/2563 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 28/09/2563 42,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ 28/09/2563 17,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 28/09/2563 18,031.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาบริการ 28/09/2563 12,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 29/09/2563 43,057.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 29/09/2563 51,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 29/09/2563 22,321.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2563 25,590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 581 รายการ