f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 29/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ – พังลา ตอน 1 ระหว่าง กม.1271+325 – กม.1273+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 27 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง – ท่าท้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.16+275 – กม.17+380 RT. และ ระหว่าง กม.17+060 – กม.17+380 RT. (ทางคู่ขนาน) ปริมาณงาน 18,245.00 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 28/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ตอน 1 ระหว่าง กม.149+000 - กม.151+725 RT. ปริมาณงาน 28,682.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 28/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ระหว่าง กม.156+850 – กม.158+160 RT. ปริมาณงาน 18,035.00 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 28/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง – ท่าท้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.16+275 – กม.17+380 RT. และ ระหว่าง กม.17+000 – กม.17+380 RT. (ทางคู่ขนาน) ปริมาณงาน 18,245.00 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 28/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ตอน 2 ระหว่าง กม.127+130 - กม.128+525 ปริมาณงาน 30,417.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 28/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 407 ตอนควบคุม 0102 ตอน ควนหิน - สงขลา ระหว่าง กม.22+350 - กม.23+775 ปริมาณงาน 30,311.000 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 28/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ตอน 2 ระหว่าง กม.127+130 - กม.128+525 ปริมาณงาน 30,417.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
9 25/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ 1-2) แขววงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 หลัง(2 ครอบครัว) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 25/09/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น(ระดับ7-8) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1สำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 68 รายการ