f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 29/09/2563 สทล.18 ขท.สงขลาที่1.1(2)(พ.1)255 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 ซื้อวัสดุอื่ๆ 28/09/2563 311/85/63/258 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 28/09/2563 311/20/63/256 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
4 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 28/09/2563 311/20/63/253 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 28/09/2563 311/20/63/254 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
6 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 28/09/2563 311/20/63/255 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
7 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 28/09/2563 63097662023 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
8 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 28/09/2563 311/20/63/257 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน 28/09/2563 311/40/63/259 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
10 จ้างเหมาบริการ 28/09/2563 311/-/63/264 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 29/09/2563 311/60/63/265 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน 29/09/2563 311/40/63/266 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน 29/09/2563 311/40/63/267 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2563 311/40/63/269 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 28/09/2563 311/35/63/260 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 543 รายการ