f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอื่นๆ 28/09/2563 311/85/63/258 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 จ้างเหมางานทางระบายน้ำ(งานขุดลอกรางระบายน้ำลำรางสาธารณะ)ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอนเนินพิชัย-คลองหวะ 27/08/2563 311/-/63/208 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3 จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง (High mast) ทางหลวงหมายเลข 4 19/08/2563 311/-/63/201 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
4 งานจ้างเหมาปะซ่อม ทางหลวงหมายเลข 4287 19/08/2563 311/-/63/200 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5 จ้างงานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 408 21/07/2563 311/-/63/181 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
6 จ้างเหมางานปะซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอน คลองวง-ท่าท้อน ระหว่างกม.21+990-กม.22+200LT. 20/07/2563 311/-/63/178 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
7 จ้างเหมางาน Clearing ขนาดเบา ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน ปากระวะ-สทิงพระ ระหว่างกม.71+000-88+000 เป็นตอนๆ 16/07/2563 311/-/63/176 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
8 วัสดุก่อสร้าง 16/06/2563 311/60/63/145 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
9 จ้างเหมางานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ระหว่าง กม.1229+000 - กม.1249+359 และทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอนท่าชะมวง-ควนลัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+224 ปริมาณงาน 360,979.00 ตร.ม. 15/06/2563 311/-/63/143 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
10 งานจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตอาคารบ้านพักเรือนแถว สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2563 eb-สข1/43/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
11 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ระหว่าง กม.154+360 - กม.155+093 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 31 รายการ 08/05/2563 eb-สข1/44/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
12 วัสดุเชื้อเพลิง 07/05/2563 311/35/63/121 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
13 งานจ้างเหมาที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0203 ตอน เกาะยอ-ทุ่งหวัง ที่ กม.165+583 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 29/04/2563 311/-/63/116 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
14 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ระหว่าง กม.1252+645 - กม.1253+220 ปริมาณงาน 1.140 กิโลเมตร จำนวน 21 รายการ 28/04/2563 eb-สข1/42/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
15 งานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ – พังลา ระหว่าง กม.1258+642 – กม.1259+275 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 33 รายการ 28/04/2563 eb-สข1/41/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 98 รายการ