f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ขอให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
ลงวันที่ 16/06/2564

แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 407 ตอน ควนหิน - สงขลา (ถนนกาญจนวนิช) บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์ เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ เนื่องจากมีการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางข้าม ซึ่งจะแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่หยุดรถเพื่อให้คนข้ามทางม้าลาย จึงขอให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ


'