f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 28/09/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 4 ระหว่าง กม.47+740 - กม.51+105 LT. ระยะทาง 3.365 กม. ปริมาณงาน 33,702 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 28/09/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 1 ระหว่าง กม.107+870 - กม.109+595 ระยะทาง 1.725 กม. ปริมาณงาน 34,500 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 28/09/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.34+800 - กม.36+490 ระยะทาง 1.690 กม. ปริมาณงาน 33,720 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 28/09/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 2 ระหว่าง กม.61+090 - กม.64+300 LT. ระยะทาง 3.210 กม. ปริมาณงาน 33,520 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 28/09/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 2 ระหว่าง กม.54+775 - กม.56+850 ระยะทาง 2.075 กม. ปริมาณงาน 41,740 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 28/09/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 3 ระหว่าง กม.44+500 - กม.46+665 ระยะทาง 2.165 กม. ปริมาณงาน 42,873 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 25/09/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสตูล จ.สตูล 1 แห่ง ตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 120 ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลอง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 21/09/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาฟื้นฟูทางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.12+056 - กม.13+305 ระยะทาง 1.249 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 17 รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
9 18/09/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาฟื้นฟูทางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.12+056 - กม.13+305 ระยะทาง 1.249 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 17 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 18/09/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาฟื้นฟูทางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 2 ระหว่าง กม.127+027 - กม.127+700 ระยะทาง 0.673 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 19 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 79 รายการ