f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2563 318/60/63/428 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงสตูล
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2563 318/60/63/427 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงสตูล
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2563 318/60/63/430 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงสตูล
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2563 318/60/63/429 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงสตูล
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2563 318/60/63/424 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงสตูล
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2563 318/60/63/425 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงสตูล
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน 28/09/2563 318/40/63/432 แขวงทางหลวงสตูล
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน 24/09/2563 318/40/63/423 แขวงทางหลวงสตูล
9 ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 318/35/63/422 แขวงทางหลวงสตูล
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2563 318/45/63/413 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงสตูล
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2563 318/45/63/416 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงสตูล
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2563 318/45/63/417 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงสตูล
13 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย 22/09/2563 318/-/63/418 แขวงทางหลวงสตูล
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 23/09/2563 318/40/63/419 แขวงทางหลวงสตูล
15 จ้างซ๋อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2563 318/-/63/49 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1 ถึง 15 จาก 632 รายการ